Over DidZ

Onze missie

DidZ wil zorgorganisaties bewust maken van de mogelijkheden die er zijn om de bedrijfsvoering duurzamer te maken en kosten te besparen. Hiermee leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage aan een gezonde leef- en werkomgeving voor jong en oud, en ook aan de generaties na ons.

Onze visie

DidZ is een samenwerkingsverband van bedrijven dat, op basis van kennisuitwisseling vanuit ieders expertisegebied, ondersteuning biedt bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorgsector. Door advies en begeleiding realiseren wij een duurzame bedrijfsvoering van de zorgorganisatie en synergie tussen de volgende diensten: verantwoorde maaltijdoplossingen, voedselverspilling, hygiënediensten, water- en energieverbruik, afvalverwerking, trainingen op het gebied van dienstverlening en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Onze aanpak

De gezondheidszorg wordt enerzijds geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering op de gezondheid. Anderzijds draagt de zorgsector bij aan milieueffecten en klimaatverandering als een van de vervuilers. Het tegengaan van klimaat- en milieueffecten is daarom in het belang van de zorgsector. In de ‘Green deal Duurzame Zorg voor een gezonde toekomst’ zijn hiervoor afspraken vastgelegd.

 

Met het platform DidZ, bestaande uit de Eetgemak Groep, de ICS Groep, Care Culinair, @Arbo en Orbisk, wordt advies en begeleiding geboden voor een duurzame bedrijfsvoering van de zorgorganisaties die in lijn ligt met deze “Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst”.

 

Vanuit het platform DidZ wordt in brede zin advies en begeleiding geboden voor een duurzame bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Dit ligt in lijn met de “Green Deal Duurzame Zorg voor Gezonde Toekomst”.

 

Door verschillende expertises samen te brengen, kan DidZ uw organisatie adviseren en begeleiden in alle vrijwel alle facetten van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: alles via één aanspreekpunt.

Dit begint met een vrijblijvende, gratis bedrijfsscan en een adviesgesprek. Vervolgens zal een begeleidingstraject uitgestippeld worden en zullen de juiste partners aan uw organisatie verbonden worden.

Maaltijdoplossingen die een positieve bijdrage leveren aan
gezond leven, welbevinden, preventie, behandeling en herstel.

Een aanbod van diverse soft en hard services met bestendig besparingspotentieel.

Advies op energie, hygiëne, afval en watergebruik.

Advies op duurzame inzetbaarheid van personeel

Trainingen op het gebied van dienstverlening